Waarden, wat je geeft is wat je krijgt

7 april 2014

Als een kind met vijandschap leeft
dan leert het vechten.

Als een kind met voortdurende kritiek leeft
dan leert het veroordelen.

Als het kind leeft in verdraagzaamheid
dan leert het gelukkig te zijn.

Als het kind in veiligheid leeft
dan leert het geloven.

Als het kind wordt aangemoedigd
dan leert het vertrouwen.

Als het kind leeft met eerlijkheid
dan leert het rechtvaardigheid.

Als het kind mag zijn zoals het is
dan leert het van zichzelf te houden

Als een kind leeft met vriendschap
dan leert het liefde te vinden in deze wereld.

Naar Dorothy Law Nolte “Children Learn What They Live”

Vorige week, in mijn post op Facebook, plaatste ik een filmpje van Youtube “children see, children do”.
Een filmpje waarin kinderen precies hetzelfde doen als hun ouders.
Een filmpje dat laat zien wat hierboven in woorden geschreven staat.

Waarom kinderen dat doen en dat het hoort bij hun ontwikkel stadium, laat Socioloog Morris Massey zien in zijn studie waarin hij 3 perioden onderscheidt die kinderen doormaken op hun weg naar volwassenheid.
In elk van die perioden worden waarden (de dingen die we belangrijk vinden en waarom we iets doen of juist niet doen) ontwikkeld die onze persoonlijkheid uiteindelijk bepalen.

0-7 jaar de Imprint periode

Dit is de periode waarin we voornamelijk afhankelijk zijn van onze ouders.
We zijn hier net sponzen. We absorberen alles om ons heen en trekken het niet in twijfel. Helemaal als het onze ouders het vertellen.
Een kind kan niet niet leren. Ze luisteren, ze kijken en ze nemen veel in zich op. Dat geldt ook de emoties van degenen om hen heen.
Hier leren we de vergelijking “boos=slecht en lachen=goed”.
Dit is de periode waarin we waarden en overtuigingen onbewust kopiëren.

7-14 jaar de Modelleer periode

In deze periode kopiëren we mensen, dat wil zeggen, we ‘modelleren’ ze.
We modelleren onze ouders het meest, maar ook andere mensen in onze directe omgeving die we bewonderen of waar we tegenop kijken.
Denk maar aan je helden en die van je kinderen en de verkleedpartijen in die periode.

Kinderen zijn in deze periode onder de indruk van bijvoorbeeld een juf of een meester op school of de BSO die heel veel weet of kan.

14-21 jaar de Socialisatie periode

In deze fase worden we enorm beïnvloed door onze ‘peergroup’ (voorbeeldgroep waarmee we ons identificeren zoals klasgenoten, teamgenoten, clubgenoten, etc) en vormen we groepen met gelijk gestemden.
We ontwikkelen onszelf als individu en proberen ons af te zetten tegen eerdere opvoeding en vorming en sluiten ons aan bij mensen die ‘meer als wij zelf’ zijn.

Andere invloeden komen ook van de media, helemaal als ze aansluiten op de waarden van de ‘peergroup’.
We gaan in deze fase relaties aan en ontwikkelen sociale waarden.

Tenzij er een emotioneel ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt of er coaching wordt gevolgd, veranderen de basiswaarden na de leeftijd van 21 niet meer.

Fijn! En nu dan?

Het is fijn is om te weten in welke fase je kind zit.
Wie en wat invloed heeft op de vorming van de persoonlijkheid.
Wat vind jij belangrijk, wat vindt je kind belangrijk?

Weet je? Perfect bestaat niet. Onze ouders hebben ons niet perfect opgevoed, net zo als wij onze kinderen niet perfect opvoeden.
En dat is ook helemaal prima!
Het gaat er om dat je af en toe eens stil staat bij wat je ze mee geeft in de opvoeding. Dat je kijkt naar wat werkt en wat niet.

Bijstellen kan altijd!

Heb je vragen of wil je reageren? Laat het me weten. Ik kijk er naar uit!

Fijne dag,

handtekening


Jouw reactie op Waarden, wat je geeft is wat je krijgt

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php